Rossz tanuló a gyermek, vagy specifikus tanulási zavarban szenved?

A „rossz tanuló” gyermek legtöbbször nem lusta, nem motiválatlan, nem is gyenge képességű, hanem valamilyen specifikus tanulási zavarral, részképesség zavarral küzd, és emiatt sok hátrány érheti.

Szerző: Antal-Valecsik Zsófia | Lektor: Dr. Gádoros Júlia
Publikálás dátuma: 2015-08-18

A specifikus tanulási zavar elnevezés több nehézséget takarhat:

 • diszlexia: az olvasás zavara
 • diszgráfia: az írás zavara
 • diszortográfia: helyesírási zavar
 • diszkalkulia: a számolás zavara

Ezek a problémák állhatnak önállóan vagy együtt is, változatos tüneteket okozva, de fontos, hogy az érzékszervek és az intellektus épek. A specifikus tanulási zavar egy olyan állapot, melyről a tanuló nem tehet, viszont megnehezíti az iskolai teljesítményét, rontja az eredményeit, akár magatartási zavarokhoz, vagy egyéb pszichés problémákhoz vezethet. Egész életen át fennálló nehézség lehet, ha nem kap gyermekkorban célzott segítséget. Ahhoz, hogy kiderüljön az iskolai nehézségek hátterében álló probléma, vizsgálatok szükségesek, a hivatalos tanulási zavar szűrést a Szakértői Bizottságok végzik.Fotó: shutterstock.com

Mi lehet az ok?

A háttérben húzódó okok közül kiemelkedő az öröklődés. Erősen kutatott téma, hogy milyen gének okozhatják a diszlexia kialakulását. Gyakori az is, hogy a családban valamely részképesség-nehezítettség, vagy valamely tanulási terület lassabb fejlődése szintén jelen van.

Ezen kívül az agy eltérő fejlődését, illetve működését is sok szakirodalom feltételezi. Származhat ez az eltérés valamely fizikai sérülésből, oxigénhiányos állapotból, akár fertőzésből, vagy más környezeti hatástól. Mivel az olvasás, írás, számolás magában foglal több nyelvi, vizuális, memória és figyelmi folyamatot, valószínű, hogy ezeknek az agyi területeknek az eltérő fejlődése is hozzájárulhat a tünetek kialakulásához.

A diszlexiára utaló jellegzetes tünetek

 • következetes betűtévesztések olvasáskor (gyakori: b-d)
 • betűkihagyások
 • betűbetoldások
 • fordítva olvasott szavak
 • tippelgető olvasás
 • jelentős elmaradás az olvasási képességben kortársaihoz viszonyítva
 • az olvasás megtagadása
 • lassú olvasási tempó
 • az értő olvasás /szövegértés gyengesége
 • beszédben gyenge szókincs, mondatszerkesztési eltérések, beszédértési problémák

A diszgráfiára és/vagy diszortográfiára utaló jellegzetes tünetek

 • rendezetlen íráskép, vonalvezetési nehézség
 • finommozgások, rajzkészség gyengesége
 • következetes betűcserék íráskor (gyakori: h-k, b-l)
 • egyes betűk sajátos írása, mely miatt felismerhetetlen lesz
 • betű- és/ vagy szótagkihagyás
 • betű- és/ vagy szótagbetoldás
 • fordított írás
 • hosszú-rövid hangokban hibázik (pl: i-í, sz-ssz)
 • egybe-, vagy különírás nehézsége
 • mondatkezdő nagybetű, illetve mondatvégi írásjelek lehagyása
 • betűkapcsolása hézagos
 • gyenge szóbeli memória
 • a nyelvtani szabályokat helytelenül alkalmazza
 • az írás kerülése

A diszkalkulia tünetei

 • matematikai fogalmak, számfogalom kialakulatlansága
 • matematikai írásjelek kihagyása, keverése
 • számlálásban hibázás
 • mennyiségi relációk megállapítása nehéz (pl: melyik szám nagyobb)
 • mennyiség állandóság hiányzik
 • számjegyek írása, és kiolvasása problémás
 • alapműveletek leírásának, és elvégzésének nehézsége
 • a szöveges feladatok megoldására való képtelenség
 • matematikai szabályok felismerésének zavara (pl: számsorozatok folytatása)

A specifikus tanulási zavarok nem tekinthetőek betegségnek, sokkal inkább egy „sajátos információ-feldolgozási módnak”, eltérő tanulási stílusnak a következménye. Ezért fontos azoknak, akik a vizsgálatok alapján nem az elvárt teljesítményt mutatják, megfelelő támogatást nyújtani. A néhány területen lassabban fejlődő, nehézségekkel küzdő óvodás, illetve a „rossz tanuló”, esetleg problémás iskolás esetén mindig ébredjen bennünk gyanú, hogy esetleg ez az állapot lehet a háttérben.

Lehetséges a készségek javítása

A specifikus tanulási zavarok tünetei csökkenthetőek gyógypedagógiai fejlesztéssel, egyénre szabott terápiákkal. Hazánkban több elérhető módszer van az érintett gyermekek fejlesztésére. Kiemelkedő közülük a Meixner- módszer, illetve a Porkolábné-féle prevenciós program, valamint a Sindelar-Zsoldos fejlesztő program, sokat segíthet a Frostig-terápia, beszédészlelési nehézség esetén a Gósy-féle fejlesztés. Léteznek különféle számítógépes szoftverek, melyekkel a gyakorlás élmény lehet, például a Varázsbetű, a Dyslex, valamint a GyITE programok.


Felhasznált szakirodalom:

DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS FIFTH EDITION DSM-5, 2013 American Psychiatric Association

J. D. Eicher at al: Dyslexia and language imparement associated genetic markers influence cortical thickness …, 2015

E.S. Norton at al: Neurobiology of dyslexia, 2014

Csépe V. : diszlexia.info/csepenyelvagyrep.htm" mce_href="http://www.diszlexia.info/csepenyelvagyrep.htm" target="_blank">A nyelv agyi reprezentációjának fejlődési változásai és zavarai

Meixner I.: diszlexia.info/mexinertezis.htm" mce_href="http://www.diszlexia.info/mexinertezis.htm" target="_blank">Munkásságom tézis-szerű összefoglalása

Krajcsi A. , Hallgató E.: Fejlődési diszkalkulia diagnózisa felnőtteknél – Az Aritmetikai Képességek Kognitív Fejlődése teszt, 2012.

Dr. Gyarmathy É. : Diszlexia - A specifikus tanítási zavar, LÉLEKBEN OTTHON KIADÓ, 2007, 11. o.